עשה לך רב cool

ישעיה רוטשטיין לא דומה לשום רב שאתם מכירים. בן לאבא יהודי אשכנזי ואמא נוצריה שחורה, הוא גדל באווירה חרדית, ברח ממנה ובסוף מצא את עצמו חזרה בדת, אבל ממקום אחר לגמרי. הוא שר, מנגן, ומחבר

Read More